Kesämökin jätevesiratkaisut ja Ekovessa.

Jos kesämökillä on pelkästään kantovesi käytössä ja kompostoiva kuivakäymälä, jätevesiä syntyy yleensä niin vähän, että ne voidaan johdattaa suoraan maahan.

Kallista ja hankalaa jäteveden
puhdistamoa ei tällöin välttämättä
tarvitse hankkia.

Ota selvää asiasta kuntasi jätevesiviranomaiselta.

Suoraan vesistöön ei näidenkään kiinteistöjen jätevesiä saa kuitenkaan laskea!
Etusivulle